Blog i newsy

cyberbezpieczeństwo
Bezpieczeństwo użytkowników w systemach bankowych
Bezpieczeństwo użytkowników w systemach bankowych
07.12.2021
Zacznijmy od początku...termin „system bankowy” obejmuje elementy strukturalne całego sektora bankowego, czyli instytucje, usługi, procedury i prawo . Bezpieczeństwo użytkowników w systemach bankowych jest coraz szerszym zagadnieniem i poszerzającym się podmiotowo (rośnie liczba użytkowników) i przedmiotowo (rośnie liczba operacji oraz usług odbywających się w systemach informatycznych . W ostatnich 10 lat pojawił się także problem bezpieczeństwa w bankowości mobilnej . W obecnym porządku prawnym można podzielić zagadnienie bezpieczeństwa użytkowników na dwa obszary: *) bezpieczeństwo osobowe, związane z danymi osobowymi użytkowników (chociaż należy pamiętać o klientach korporacyjnych, gdzie tożsamość główna jest związana ze spółką lub inna organizacją, np. stowarzyszeniem lub fundacją,…
M3M
M3M
cyberbezpieczeństwo systemy bankowe
3 zasady bezpieczeństwa informacji
3 zasady bezpieczeństwa informacji
15.07.2021
Z tego artykułu dowiesz się jakie są trzy główne zasady bezpieczeństwa informacji, które słyszymy i będziemy słyszeć.
M3M
M3M
cyberbezpieczeństwo reputacja